19-11-2019

Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Gdzie i kiedy