20-01-2021

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

Kolędowanie - 15.01.2017 r